Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av
personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor
medlemmer og andre vi jobber med.
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er delegert av leder til IT-ansvarlig i
styret. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger
kan gjøres til (it @ porfyriforeningen.no eventuelt post @ porfyriforeningen.no)


Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato,
e-post adresse og frivillig opplysning om porfyridiagnose. Disse opplysningene
er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig
tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på
medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til
medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til
hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger
til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm.
Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.


E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for
datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar
en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.


Nyhetsbrev
Som medlem hos oss er du automatisk påmeldt som mottaker av vårt
nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din epost
adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke men andre
og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk. Du kan melde fra til oss
dersom du ikke vil motta nyhetsbrev lengre.


Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og
deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig
relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke
personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på
datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.


Påmelding kurs og arrangementer
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og andre
arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og
kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse
personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere
arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi
innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta
invitasjon til nye arrangementer.


Lagring av opplysninger
Alle opplysninger vedrørende ditt medlemskap, enten midlertidig lagring i
forhold til arrangementer/kurs eller medlemsopplysninger lagret så lenge du er
medlem, lagres kryptert, passord-beskyttet og sikkerhetskopiert i tilfelle
databortfall. Medlemsopplysninger er kun tilgjengelig for styremedlemmer på
forespørsel til IT-ansvarlig, for medlemmet det gjelder, samt ved nødvendig
rapportering til tilskudds-organisasjoner for økonomisk støtte til foreningen.
Hvert enkelt medlem har til enhver til mulighet å hente ut, endre og slette sine
egne opplysninger som referert til tidligere.


Disse retningslinjene er revidert av IT-ansvarlig den 13. februar 2022 (rev 01).