Likepersoner

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pasient og pårørende, og kan dele erfaringer og støtte til andre med sykdommen og pårørende.

Har du behov for å snakke med noen som har vært i eller er i samme situasjon som deg? Lurer du på hvordan andre taklet den første tiden med sykdom? Hvordan er hverdagen med sykdom?

Som pasientforening prøver vi å tilby likepersontjeneste for våre medlemmer i de forskjellige undergrupper av porfyrisykdommer. Du kan ta direkte kontakt med våre likepersoner.

Vi leter også etter noen som kan tenke seg å være en likeperson for andre i samme situasjon. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bidra.

Likeperson – PV

Anne Overdevest
Dale i Sunnfjord
995 18 567

Likeperson – AIP

Merete Johansen
Saltdal
416 42 125

Likeperson – EPP

Kristin Heienberg
kristinheienberg (a) yahoo.no
958 65 464