ID-kort

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) utsteder ID-kort på norsk og engelsk til alle som har porfyrisykdommer.

Formålet er å gi nyttig informasjon til helsepersonell angående sykdomsdiagnosen i spesielt akutte tilfeller i inn- og utland.

Kortet har kredittkortstørrelse og tar liten plass.

Tilbudet er kostnadsfritt og kan bestilles fra NAPOS. For mer informasjon, besøk denne nettsiden for å kontakte NAPOS på epost og telefon (55 97 31 70).