Medlemskap

Landsforening for Porfyri arbeider aktivt for å kunne

Drive likepersontjeneste

Arrangere likepersontreff

Samarbeide tett med Norsk kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) ved Haukeland Sykehus i Bergen

Ha brukerrepresentanter og drive brukermedvirkning ved NAPOS

Medvirke til forskning på porfyri

En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pasient og pårørende, og kan dele erfaringer og støtte til andre med sykdommen og pårørende.

Våre medlemskap har lav medlemskontingent for at så mange som mulig har anledning til å bli medlem.

  • Har du en porfyrisykdom (aktiv/genetisk disponert) havner du i kategorien Hovedmedlem.
  • Familiemedlemmer og pårørende i samme husstand, samt støttemedlemmer betaler halv pris.

Medlemmer betaler maks kr 300,- per husstand. Dette ser vi på oppgitt adresse i registreringsskjemaet dere fyller ut.

Etter registreringen vil du motta et velkomstbrev på e-post med betalingsinformasjon.
Har du ikke e-post kan du ta direkte kontakt med leder eller nestleder på telefon. Kontaktinformasjon finner du i menyen Om foreningen.

MedlemskapPris pr år
Hovedmedlem over 18 årkr 100,-
Familiemedlem /Pårørende / Støttemedlemkr 50,-
Makspris per husstandkr 300,-