Nyhetsbrev - January 2024
facebook website 

Nyhetsbrev

Fra Landsforening for Porfyri

Dette er foreningens eget nyhetsbrev

hvor vi ønsker å informere om våre aktiviteter og komme med tips, dele innspill fra medlemmer og minne på om kommende aktiviteter.

Målet er å publisere nyhetsbrevet via e-post og på våre Facebook-sider inntil 4 ganger i året.

Kom gjerne med innspill og egne historier til det du ønsker å lese og dele med andre ved å ta kontakt med oss på e-post post@porfyriforeningen.no.

Har du AIP? Vil du delta i forskningsprosjekt?

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å bidra til ny kunnskap om akutt
intermitterende porfyri.

Er du bærer av AIP, over 18 år og bor i Norge er du i målgruppen for et forskningsprosjekt initiert av overlege Elin Storjord ved Nordlandssykehuset.
Prosjektet skal starte allerede i mars 2024, og vi er derfor bedt om å spre informasjonen videre til dere.

Les mer om prosjektet og hvordan du kan bidra ved å lese PDF-dokumentet tilsendt oss på linken nedenfor.

Denne informasjonen er også publisert på våre Facebook-sider, og spørsmål vedrørende prosjektet kan sendes til Elin Storjord via kontaktinformasjonen i linken eller via Facebook.

Være med på "Barneskirenn" på NRK?

Barneskirenn er en tv-serie om mestring gjennom fellesskap og tilhørighet hvor barn med ulike funksjonsnedsettelser trener seg opp til å fullføre et skirenn sammen som et lag - under Ski-VM i Trondheim i februar 2025.

På veien dit vil du bli utfordret både i og utenfor skisporet i nydelige omgivelser på Beitostølen, sommer og vinter. Trenerne er nåværende og tidligere langrennsstjerner, samt ansatte på Beitostølen helsesportsenter.

Norsk kompetansesenter for sjeldne diagnoser (NKSD) har bedt oss om å spre informasjon om denne tv-serien for våre medlemmer da porfyrisykdommer tilhører kategorien "sjeldne diagnoser" i Norge.
Les mer om tv-serien og hvordan du kan delta ved å trykke på knappen under!

Status støtte fra Bufdir

Høsten 2023 gjentok foreningen prosessen med å søke om økonomisk støtte for året 2024 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Foreningen avventer fremdeles svar på søknaden senest ved utgangen av februar 2024.
Store deler av samtlige fysiske aktiviteter vi ønsker å gjennomføre for våre medlemmer avhenger av at vi mottar støtte fra Bufdir.

Vi takker for tålmodigheten i dette arbeidet!

Leverundersøkelse

NAPOS har som mål å øke etterlevelse av anbefaling om leverundersøkelse (UL/MR/CT) ved akutte porfyrisykdommer. Det sendes i 2024 ut påminnelsesbrev 2 ganger pr. år til alle pasienter over 50 år.

Både NAPOS og foreningen anbefaler de som mottar slike påminnelser å gjennomføre leverundersøkelsen.

Foreningen søker likepersoner!

Foreningen har tidligere søkt etter frivillige som kan tenke seg å være likepersoner for våre medlemmer. Dette gjør vi fremdeles, og vi savner spesielt likepersoner for PCT-gruppen.
Har du erfaring som likeperson, eller rett og slett er nysgjerrig; ta kontakt med oss!

"En likeperson er ikke en fagperson, men en som selv har erfaringer som pasient og pårørende, og kan dele erfaringer og støtte til andre med sykdommen og pårørende."

Årsmøte 2024

På styremøtet foreningen hadde i midten av januar ble det fastsatt en dato for årsmøtet.

Datoen er satt til fredag 26. april 2024.

Enn så lenge er datoen tentativ i påvente av svar på søknad om økonomisk støtte. Det er et ønske fra styret at i årsmøtet avholdes fysisk og digitalt i kombinasjon med et likepersonstreff med sosialt og faglig påfyll for våre medlemmer. Derfor har vi satt datoen til en fredag.

Vi vil komme tilbake senere med detaljer.

Årlig spørreskjema - Norsk porfyriregister!

Har du mottatt årlig spørreskjema for din porfyridiagnose?

Da er det stor sjanse for at pasientskjema-delen er sendt elektroniks via Helsenorge.no. Skjemaet kan enkelt fylles ut der. Sjekk Helsenorge.no eller din digitale postkasse når du har fått beskjed om det via e-post/SMS.

Det årlige legekontrollskjemaet sendes fremdeles ut per post, og inneholder en konvolutt som du tar med deg til legen din ved neste porfyrikontroll. Husk bare å fyll ut skjemadel 1 på legekontrollskjemaet først!

Statistikk fra medlemsregisteret:

Til neste gang...

Har du en historie knyttet til porfyri, enten om deg selv eller noen du kjenner?
Hvis du ønsker å dele med andre, kan du skrive til oss så vil vi dele den i neste nyhetsbrev.
Vi kan selvfølgelig dele anonymt.
Din erfaring kan være til hjelp for andre.

facebook website 
Email Marketing Powered by MailPoet