facebook website 

Medlemshelg
og årsmøte

Invitasjon til medlemshelg og årsmøte 2024

Foreningen inviterer herved alle medlemmer til medlemshelg og årsmøte fra lørdag 27. april til søndag 28. april 2024 på et kurs- og konferansehotell ved Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Etter tildeling av økonomiske midler fra Bufdir for i år, ønsker vi å arrangere dette sosiale treffet for våre tålmodige medlemmer.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta, og vi forsøker så godt vi kan å tilrettelegge økonomisk for dere.


Foreløpig program

Vi er for øyeblikket i planleggingsfasen av medlemshelgen, men vi har satt opp et foreløpig program enn så lenge. Oppdatert program vil tilsendes etter utløp av påmeldingsfristen.

Dato:
lørdag 27. april - søndag 28. april 2024

Sted:
Oslo lufthavn, Gardermoen (et hotell i området)


Program:


Lørdag:

Før kl 11. - Ankomst hotell og registrering

11.00 - Velkommen til årsmøte 2024
  • Gjennomgang av årsmelding og innsendte saker
  • Valg
Ca kl 12.00 - Lunsj

Etter lunsj
  • Foredrag med overlege Elin Storjord.
  • Foredrag med NAPOS som vil orientere om aktuelle saker samt mulighet for å stille spørsmål.
Slutt ca. kl 16.00

Kl. 19.00 - Middag
Sosialt samvær etter middag

Søndag:

Frokost og avreise

Hva er inkludert?

Foreningen ønsker at det skal være så lave kostnader på medlemmene som mulig. Derfor gjør vi vårt beste for å holde kostnadene lave og dekke reiseutgiftene i stor grad.

Foreningen står for kostnaden av arrangementet. Dette inkluderer kurset, overnatting fra lørdag til søndag, lunsj, middag og frokost.

For å gjøre det mest beleilig for medlemmene ber vi at dere bestiller og legger ut for reise til Oslo lufthavn med rimeligste og mest praktiske reisemiddel (fly, tog, buss, bil, sykkel, syvmils-sko, etc). Reisekostnader vil bli dekket med inntil kr 2000,- per deltaker mot reiseregning og kvittering. Skjema vil bli delt ut på kurset. Dere vil motta reisegodtgjørelsen på konto i etterkant av kurset.

Bestill gjerne reise så tidlig som mulig etter påmelding for å få en god pris.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at dere må gjerne kombinere medlemshelgen og årsmøtet med andre aktiviteter i Oslo om dere ønsker. Selv om dere reiser til Oslo tidligere, eller hjem senere vil vi fremdeles dekke utgifter som beskrevet.

Valg 2024

Det vil foregå ordinært valg på årsmøtet. Sittende styremedlemmer som er på valg har sagt ja til gjenvalg. Det er derfor helt trygt å komme på medlemshelgen/årsmøtet uten å være redd for å bli valgt inn i noe. Likevel er vi takknemlige hvis noen ønsker å ta aktiv del av foreningen i styret.

De som er på valg er:
  • Merete Johansen, nestleder, velges for 2 år.
  • Truls Corneliussen, 2. styremedlem, velges for 2 år.
  • Dag Robert Stien, 2. vararepresentant, velges for 2 år.
  • Gerd Anne Elstad, valgkomiteens leder, velges for 2 år.
Alle forslag til styreverv sendes til valgkomiteen ved Gerd Anne Elstad på e-post: gerdelstad@live.no.


Alle forslag må være valgkomiteens i hende inne 20. mars 2024.

Påmelding!

Påmeldingsfrist til medlemshelgen og årsmøtet er satt til utgangen av 15. mars 2024.

Benytt gjerne linken under for å melde deg på.

Alternativt kan du ta kontakt med styreleder Bente Corneliussen enten på telefon, e-post eller per ordinær post om ønskelig.

Bente Corneliussen
Galtenesv. 112
5918 Frekhaug

Tlf. 900 46 989
E-post: bentebjorndalc@gmail.com
facebook website 
Email Marketing Powered by MailPoet